O nama

Članovi i članice Upravnog odbora

 • Toni Erdfeld
 • Iva Milanović, tajnica
 • Romina Curto
 • Kristina Pauro, predsjednica
 • Marlena Plavšić
 • Vanja Prvulović
 • Vesna Rusijan Ljuština
 • Hana Šiljan Bembić, potpredsjednica
 • Ladislav Trošt
 • Marina Župan, rizničarka

Članovi Nadzornog odbora

 • Davor Apostolovski
 • Ines Maurović
 • Valentina Mladinov

Dobitnici i dobitnice Društvenog priznanja Hrvatskog psihološkog društva "Marulić: Fiat Psychologia" za osobiti doprinos razvitku primijenjene psihologije

 • 2006.: Dževdet Hadžiselimović
 • 2008.: Danica Kuzmanović
 • 2009.: Milan Šop (posthumno)
 • 2010.: Vesna Rusijan Ljuština
 • 2011.: Cvjetko Vretenar
 • 2012.: Đoja Mikluš
 • 2013.: Sonja Grozić Živolić
 • 2014.: Davor Apostolovski
 • 2016.: Neala Ambrosi Randić
 • 2017.: Iris Dragolin
 • 2018.: Marlena Plavšić

Dobitnik nagrade Zlatni grb za osobiti doprinos razvitku i radu Hrvatskog psihološkog društva

 • 2014.: Dževdet Hadžiselimović

Sekcija za predškolsku psihologiju

  Sekcija je pri Društvu osnovana 2014. godine, a predsjednica je Romina Curto

Sekcija za psihologiju rada i organizacijsku psihologiju

  Sekcija je pri Društvu osnovana 2018. godine, predsjednica je Vanja Prvulović, a tajnica Nikolina Levak

Ciljevi (iz Statuta)

 • skrb o profesionalnim interesima i profesionalnim zadaćama psihologa
 • razvoj i popularizacija svih grana teorijske i primijenjene psihologije i skrb o društvenom položaju i promidžbi psihologije kao struke

Djelatnosti (iz Statuta)

 • skrb o donošenju i provedbi zakonskih i upravnih akata, pravilnika i sl. kojima se regulira djelatnost psihologa u svim područjima njihovog rada
 • zaštita profesionalnog statusa i zastupanje profesionalnih interesa psihologa
 • skrb o provedbi i poštivanju načela profesionalne etike reguliranih Etičkim kodeksom psihologa
 • sudjelovanje u osnivanju i radu Psihološke komore
 • poticanje razvitka psihologijske znanosti i njezine odgovarajuće primjene u praksi
 • poticanje izrade i pomoć u objavljivanju znanstvenih i stručnih psihologijskih publikacija
 • skrb o izobrazbi, doizobrazbi i usavršavanju psihologa
 • sudjelovanje u organiziranju savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova
 • stručna suradnja s drugim istovrsnim i sličnim društvima i organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu kao i svim organizacijama koje podupiru rad Društva
 • objavljivanje stručnih i znanstvenih psihologijskih publikacija
 • djelatno sudjelovanje u organiziranju redovite godišnje Stručne konferencije hrvatskih psihologa (koju svake godine organizira pojedino društvo psihologa član Hrvatskog psihološkog društva)
 • sve druge djelatnosti koje pridonose razvitku i boljem statusu psihologa i psihološke struke

Statut

  Podaci Društva

  Godina osnutka: 1999.
  Matični broj: 1472186
  OIB: 28212141824
  Račun: IBAN: HR0323400091118004715 kod Privredne banke Zagreb
  Adresa: I. M. Ronjgova 1, 52100 Pula

  A za uplate iz inozemstva:
  Ime: Društvo psihologa Istre
  IBAN: HR0323400091118004715
  Adresa: I. M. Ronjgova 1, 52100 Pula, Croatia
  SWIFT Vaše banke
  SWIFT naše banke: PBZGHR2X

Članstvo

Prema Statutu Društva psihologa Istre, redoviti članovi Društva psihologa Istre su diplomirani psiholozi, odnosno profesori psihologije.

Osim redovitih članova, Društvo može imati počasne i pridružene članove. Počasni članovi mogu biti državljani Hrvatske ili stranci koji su svojim djelovanjem posebno pridonijeli razvitku psihologije u Hrvatskoj i radu Društva. Pridruženi članovi mogu biti pravne osobe zainteresirane za ostvarivanje ciljeva Društva.

Društvo psihologa Istre okuplja više od 100 psihologa s područja Istarske županije, zaposlenih u odgoju i obrazovanju, znanosti, socijalnoj skrbi, zdravstvu, službi zapošljavanja, oružanim snagama, policiji i gospodarstvu.

Članstvo u Društvu psihologa Istre obnavlja se svake godine plaćanjem godišnje članarine koja iznosi:
 • za redovite članove: 60,00 kn
 • za supružnike psihologe: 60,00 kn
 • za umirovljenike i nezaposlene: 12,00 kn

Članarinu možete uplatiti rizničarki Društva na svim stručnim skupovima koje organizira DPI ili virmanski koristeći sljedeće upute:

Uplate u Hrvatskoj:
U korist: Društvo psihologa Istre
IBAN: HR 0323400091118004715
Svrha uplate: Članarina za 2018. UPIŠITE IME I PREZIME
Poziv na broj odobrenja: OIB

Uplate iz inozemstva:
Ime: Društvo psihologa Istre
IBAN: HR 0323400091118004715
Adresa: I. M. Ronjgova 1, 52100 Pula, Croatia
SWIFT Vaše banke
SWIFT naše banke: PBZGHR2X

Molimo da skeniranu potvrdu o uplati obavezno pošaljete e-mailom na adresu dpi@dpi.hr.

Želite li postati naš član, ispunite web pristupnicu!

STRUČNE SEKCIJE

Stručne sekcije DPI-ja osnivaju se za pojedina stručna i znanstvena područja psihološke djelatnosti.
Zadaće stručnih sekcija su:
- poticanje razvoja psihologijske znanosti i prakse iz područja za koje je osnovana;
- organiziranje i izvođenje stručnih skupova za psihologe/psihologinje i za korisnike/korisnice – nepsihologe/nepsihologinje za područje za koje je osnovana;
- izrada stručnih i znanstvenih projekata i programa iz područja za koje je osnovana;
- praćenje, proučavanje i unapređivanje razvoja područja psihološke djelatnosti i prakse za koje je osnovana;
- pružanje stručno - metodološke pomoći u području za koje je osnovana;
- sudjelovanje u planiranju, praćenju i procjeni znanstvenih i stručnih istraživanja te poticanje primjene rezultata tih istraživanja u praksi;
- suradnja sa srodnim sekcijama i razredima psihološke i srodnih struka,...

Upravni odbor DPI-ja donosi odluku o osnivanju stručnih sekcija. O osnivanju i načinu rada sekcija više informacija nalazi se u Pravilniku u prilogu

Pravilnik o stručnim sekcijamaWeb pristupnica

Članstvo

Društvo psihologa Istre okuplja više od 100 psihologa s područja Istarske županije.

Želite li nam se pridružiti?
Ispunite web pristupnicu!

E-obavijesti

Želite li na Vašu e-mail adresu primati obavijesti o novim sadržajima na našim stranicama?

Linkovi