Aktivnosti

Konferencije

 • IX. Konferencija hrvatskih psihologa i psihologinja s temom Efikasnost psihologije - psihologija efikasnosti održana je u Puli 2001. godine.
 • XVI. Konferencija hrvatskih psihologa i psihologinja s temom Psihologija - mediji - etika održana je u Poreču 2008. godine.
 • 3. Konferencija Psihologija za gospodarstvenike održana je u Puli 2014. godine (u suradnji s Društvom psihologa Primorsko-goranske županije i Hrvatskom gospodarskom komorom - Županijskom komorom Pula)
 • XXII. Konferencija hrvatskih psihologa i psihologinja s temom Kako obrazovanju dodati boju? – uloga i izazovi za psihologe održana je u Rovinju, u hotelu Lone od 5. do 8. studenog 2014.
 • 4. Konferencija Psihologija za gospodarstvenike i gospodarstvenice
  U suradnji s DP Primorsko-Goranske županije u Puli je tijekom 2015. godine održan dio IV. Konferencije Psihologija za gospodarstvenike i gospodarstvenice.
  Teme su bile sljedeće:
  • Hrvoje Gligora: Jesmo li ludi od ekonomske krize?
  • Alen Marot, Barbara Marot: Kako profitirati od psihologije?
  • Sara Reljica Kostić, Nina Buić: Začini za rukovođenje
  • Damir Sertić: Kako upravljati šefom?
  • Vanja Prvulović: Što je istina i kome je važna?
  • Kristina Pauro, Silvia Buttignoni: Uspješna prezentacija
  • Irena Brajković: Izazovi roditeljstva i poslovne karijere

Stručni skupovi

 • 1999. - Krunoslav Matešić: Testovi - prilagođavanje i standardizacija; Dževdet Hadžiselimović: Etička pitanja u primijenjenoj psihologiji
 • 2000. - Majda Rijavec i Dubravka Miljković: Popularizacija psihologije; Psihologija i mediji
 • 2002. - Vid Pečjak: Gerontopsihologija - aktualno stanje i problemi
 • 2004. - Jasminka Despot Lučanin: Procjena potreba starijih osoba; Prikaz tehnika i mjernih instrumenata za procjenu potreba starijih osoba; Damir Lučanin: Psihosocijalni i funkcionalni čimbenici dužine života - prikaz istraživanja
 • 2004. - Neala Ambrosi-Randić: Prevencija i tretman poremećaja hranjenja
 • 2004. - Krunoslav Matešić: Petfaktorska teorija ličnosti i pripadajući instrumenti za njihovu procjenu
 • 2005. - Aleksandar Štulhofer: Seksualno zdravlje i psihologija: terapeutski i istraživački zadaci
 • 2006. - Lidija Arambašić: Gubitak, tugovanje i pružanje stručne podrške tugujućima
 • 2006. - Igor Kardum: Evolucija i ljudsko ponašanje
 • 2007. - Nađa Berbić: Mediji i zdravstvo; Hrvoje Gligora: Psihologija i mediji
 • 2007. - Gordan Bošković: Mobbing
 • 2008. - Tihana Turčinović: Prometna psihologija u primjeni - program radionica za srednjoškolce po modelu HAK-a Rijeka
 • 2008. - Lidija Nikočević: Antropologija i multikulturna realnost
 • 2009. - Darko Komšo i Robert Bilić: Eksperimentalna arheologija
 • 2009. - Mirjana Krizmanić i Vladimir Kolesarić: Odgoj za toleranciju (u suradnji s Obiteljskim centrom Istarske županije)
 • 2009. - Mirjana Krizmanić i Vladimir Kolesarić: predstavljanje knjige Tkanje života (u suradnji s Obiteljskim centrom Istarske županije)
 • 2010. - Alessandra Pokrajac Bulian: Poremećaji hranjenja u djetinjstvu i adolescenciji
 • 2010. - Rajka Polić: Važno je biti konj
 • 2010. - Sajam nenasilja
 • 2011. - Učinkovita zajednica: kako unaprijediti suradnju među dionicima u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja
 • 2011. - Vilma Bednar i Ivona Orlić: Muzikoterapija - psihološki i neurološki aspekt i Uloga skupnog muziciranja - antropološki vidik
 • 2012. - Stanislav Matačić: Psihoanaliza na filmu – film u psihoanalitičkim terapijama
 • 2012. - Dževdet Hadžiselimović: Psihologija i klimatske promjene
 • 2012. - Jasenka Pregrad: O odnosima s djecom: možemo li biti i svoji i njihovi?
 • 2013. - Mladenka Tkalčić: Od frenologije do konektoma
 • 2014. - Mirjana Krizmanić: Samopomoć pomagačima i pomagačicama
 • 2014. - Željka Mileusnić: Snovi u suvremenoj psihoterapiji
 • 2015. - Marko Rojnić: Razumijevanje filma: Od folk psihologije do kognitivne (neuro)filmologije?
 • 2016. - Prof. dr. Taisir Subhi Yamin: The Latest Developments in Gifted Education: The Innovative Schools in the Digital World

Radionice i okrugli stolovi

 • 2002. - radionica Vid Pečjak: Kreativnost starijih ljudi
 • 2002. - radionica Jasna Cvetković Lay: Naše predodžbe o darovitoj djeci
 • 2003. - radionica Vladimir Kolesarić: Etičnosti u psihologiji
 • 2003. - radionica Mirjana Krizmanić: Tolerancija
 • 2004. - okrugli stol Uloga psihologa u razvoju odgojno-obrazovnog procesa
 • 2005. - radionica Komunikacija na poziv udruge slijepih i slabovidnih Istarske županije
 • 2005. - radionice Volonterski rad na poziv Kluba 50+
 • 2009. - radionica Irena Čorko Meštrović: Neverbalna komunikacija
 • 2010. - Naklada Slap: Edukacija iz WISC-a
 • 2012. - Hana Šiljan Bembić i Marija Gliha Družetić: Edukacija - Sigurno kročim kroz svijet medija
 • 2012. - Predstavljanje rada Savjetovališta i Zdravog grada Labina
 • 2012. - Dušanka Kosanović: Kako biti podrška djeci čiji su roditelji onkološki pacijenti/pacijentice
 • 2013. - Hana Šiljan Bembić i Marina Župan: radionica Elektroničko nasilje-cyberbullying na Školi demokracije – vijeću mladih u Labinu
 • od 2013. - Balintove skupine
 • 2013. - Nevija Srdoč i Marlena Plavšić: Suorganiziranje i provedba stručnog skupa u Pazinu: Širenje usluga pomoći i njege u kući u Istarskoj županiji
 • 2014. - Doris Grbac, Nevija Srdoč, Kristina Pauro i Hana Šiljan Bembić: Psihološki aspekti ponašanja u kriznim situacijama
 • 2015. - Iris Dragolin, Jelena Rukavina, Matea Milanović i dr.: Okrugli stol: Što nas udaljava od mentalnog blagostanja?

Projekti

 • 2003./2004. - Ispitivanje stanja, potreba i kvalitete življenja starijih osoba s Velog Vrha
  Na poziv Kluba 50+ iz Pule koji je tada djelovao na području Velog Vrha u Puli Društvo psihologa Istre uključilo se u nekoliko aktivnosti: pripremu upitnika za ispitivnanje stanja, potreba i kvalitete življenja starijih osoba, pripremu anketara (stanovnika Velog Vrha) za primjenu upitnika te u obradu i prikaz rezultata.
 • od 2003. - Zajednice koje brinu kao model prevencije poremećaja u ponašanju
  Nekoliko psihologa - članova Društva psihologa Istre uključeno je u projekt koji provodi Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet iz Zagreba u suradnji s Istarskom županijom - Odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb.
 • 2005. - Savjetovanje iz obiteljske terapije
  Danski terapeut Jesper Juul za razne stručnjake Istarske i Primorsko-goranske županije proveo je savjetovanje iz obiteljske terapije kroz tri susreta.
  Voditeljica projekta: Vesna Rusijan Ljuština
 • 2004./2005.- Ispitivanje stanja, potreba i kvalitete življenja starijih osoba u Istarskoj županiji
  Projekt predstavlja proširenje projekta "Ispitivanje stanja, potreba i kvalitete življenja starijih osoba s Velog Vrha". Cilj istraživanja je bio ispitati neka osnovna obilježja starijih ljudi u Istarkoj županiji i to njihove demografske i socijalne osobine te zdravstvene probleme. Ispitana je i raznovrsnost i razina njihovih potreba i aktivnosti te razina zadovoljstva životom i uvjetima života. Ovakvi podaci pomažu pri razumijevanju stanja i potreba starijih ljudi koji postaju sve brojniji dio populacije te predstavljaju polaznu točku za osmišljavanje plana aktivnosti i intervencija usmjerenih ka postizanju kvalitetnijeg života u starosti. Rezultati su prikazani u publikaciji "U sjeni ladonje: slika starenja u Istri".
  Voditeljica projekta: Marlena Plavšić
 • 2006. - Interne edukacije
  Inicijativa o dijeljenju profesionalnog znanja i iskustva članova i članica Društva psihologa Istre svojim kolegicama i kolegama zaživjela je kroz tri edukacije:
  • Dževdet Hadžiselimović: Neki stručni i etički problemi psihodijagnostike; Kognitivni stil impulzivnost - refleksivnost i njegove implikacije pri primjeni nekih psihologijskih instrumenata; Projektivna tehnika Nedovršene priče Luise Duess
  • Dževdet Hadžiselimović: Dijagnosticiranje poremećaja u čitanju; Projektivna tehnika Crtež obitelji kao obitelji životinja
  • Danica Kuzmanović: Suportivni rad s onkološkim bolesnicima
  Voditelj projekta: Mladen Kosanović
 • 2007. - Istraživanje zadovoljstva psihologa radom strukovnih tijela
  Inicijator aktivnosti: Mladen Kosanović
 • 2006./2007. - Strategije uspješnog starenja
  Projekt predstavlja nastavak na projekt "Ispitivanje stanja, potreba i kvalitete življenja starijih osoba u Istarskoj županiji" i sastoji se od 2 dijela. Jedan dio projekta odvijao se kroz cikluse od radionice u nekoliko gradova u Istri. Radionicu s temom "U mirovini sam, al' ne mirujem" vodile su Gioia Mikluš i Milena Ćupić, radionicu "Imam li ja bolest, ili ona ima mene?" vodila je Danica Kuzmanović, a radionicu "Svatko ima nekog koga nema" vodile su Doris Apostolovski i Marlena Plavšić. Drugi dio predstavlja istraživanje o strategijama uspješnog starenja osoba u Istarskoj županiji. Rezultati su prikazani u publikaciji "Uspješno starenje".
  Voditeljica projekta: Neala Ambrosi-Randić
 • od 2007. - Tjedan psihologije
  Više o Tjednu psihologije.
 • 2010. Medijska pismenost u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih
  S obzirom na sve veću dostupnost raznih medija komunikacije djeci nameće se potreba razvijanja medijske pismenosti djece, roditelja, učitelja i stručnih suradnika u školama. Mediji poput televizije, interneta i mobitela pružaju djeci cijeli niz pozitivnih mogućnosti zabave, edukacije, sklapanja prijateljstva, razvijanja vještina pismenog izražavanja. Te otvorenije komunikacije, međutim, nose i niz opasnosti poput gubitka anonimnosti, modeliranja neprihvatljivog ponašanja te elektroničkog nasilja. Stoga je potrebno educirati djecu kako da postanu medijski kritična te kako da se prikladno zaštite. Potrebno je educirati i roditelje i ostale dionike odgojnog procesa djece kako bi postavili pravilne okvire u korištenju medijskih sadržaja te dodatno poticali medijsku pismenost djece. Cilj projekta je kroz edukaciju o medijskoj pismenosti smanjiti štetne utjecaje raznih medija na razvoj djece. To planiramo ostvariti kroz edukaciju psihologa (40-50 psihologa), edukaciju o medijskoj pismenosti roditelja (120-160 roditelja) na roditeljskim sastancima i učenika (150-200 djece) kroz radionice na satovima razrednika u 5 osnovnih škola Istarske županije. Očekivani rezultati jesu medijsko opismenjavanje roditelja, učenika i psihologa što vodi kvalitetnijem roditeljstvu i većoj zaštiti djece od štetnih učinaka medija i elektronskog nasilja među djecom.
  Voditeljica projekta: Hana Šiljan Bembić
 • 2014. Psihologija za gospodarstvenike i gospodarstvenice
  Na poziv Hrvatske gospodarske komore - Županijske komore Pula, Društvo psihologa organiziralo je predavanja i radionice za članice i članove Županijske komore Pula. Teme su bile sljedeće:
  • Jasna Sloković: Komunikacija
  • Kristina Pauro: Upravljanje vremenom
  • Doris Apostolovski: Kreativnost
  • Davor Apostolovski: Stres
  • Iva Milanović: Upravljanje promjenama
  • Sara Reljica Kostić i Nina Buić: Tim i vlastita uloga u timu
  • Sara Reljica Kostić i Nina Buić: Korištenje mentalnih mapa u otkrivanju vlastitih potencijala
  • Neda Nefat: Sprječavanje i rješavanje sukoba
  • Nevena Tolanov: Poslovno komuniciranje na sastancima
  • Irena Brajković: Asertivnost
  • Vesna Rusijan: Poslovna suradnja
  • Nevena Tolanov: Nagrađivanje zaposlenika – razlikovanje nagrada i motivatora vam može pomoći u poslu
  • Sandra Milotti Ašpan: Umijeće delegiranja
  • Nevena Tolanov: Organizacijska kultura i klima
  Koordinatorica aktivnosti: Marlena Plavšić

Samofinancirajuće aktivnosti

 • 2006. - profesionalna selekcija

Publikacije

 • Psikoza - glasilo Društva
  Izišlo 9 brojeva.
 • Konferencijska krojačnica (2002.) - posebno izdanje Psikoze
  Autor/ice: Neala Ambrosi-Randić, Nataša Basanić Čuš, Sonja Grozić Živolić, Dževdet Hadžiselimović, Gioia Mikluš (likovna urednica), Marlena Plavšić (urednica), Vesna Rusijan Ljuština Recenzent: Vladimir Kolesarić
  Knjiga prikazuje informacije, natuknice, detalje i dojmove o organiziranju konferencije psihologa iz perspektive organizacijskog odbora IX. Konferencije hrvatskih psihologa koju je organiziralo Društvo psihologa Istre. Publikacija je predstavljena na X. Konferenciji hrvatskih psihologa na Plitvicama.
 • U sjeni ladonje: slika starenja u Istri (2005.)
  Autorice: Marlena Plavšić i Neala Ambrosi-Randić Recenzentica: Jasminka Despot Lučanin
  Knjiga prikazuje rezultate istraživanja o stanju, potrebama i zadovoljstvu životom osoba starijih od 60 godina u Istarskoj županiji. Nastala je kao rezultat rada na projektu "Ispitivanje stanje, potreba i kvalitete življenja starijih osoba u Istarskoj županiji". Publikacija je predstavljena na XIII. Konferenciji hrvatskih psihologa u Osijeku te u svim gradovima Istarske županije.
 • Uspješno starenje (2006./2007.)
  Autorice: Marlena Plavšić i Neala Ambrosi-Randić Recenzentice: Jasminka Despot Lučanin i Majda Rijavec Izdavači: Društvo psihologa Istre, Istarska županija i Sveučilište Jurja Dobrile
  Knjiga prikazuje istraživanje specifičnih strategija koje starije osobe primjenjuju pri postizanju životnih ciljeva. Jedan je od ciljeva knjige doprinijeti boljem razumijevanju pojava i procesa ključnih za stariju dob te podržati i promovirati životni stil koji povećava kvalitetu života i osjećaj dobrobiti. Knjiga je strukturirana u sedam poglavlja: uvod (o projektu i metodologiji), koncept uspješnog starenja, tri stupa zdravog starenja (zdrava prehrana, tjelesna aktivnost i životni optimizam), strategije uspješnog starenja (selekcija, optimizacija, kompenzacija), sreća i zadovoljstvo, mudrost i smisao života te šest životnih priča.
  Knjigu po cijeni od 109,00 kn možete kupiti:
 • Psihologija - mediji - etika: iskustva i promišljanja za bolju suradnju (2009.)
  Uredili: Dževdet Hadžiselimović, Marlena Plavšić, Jasenka Pregrad, Vesna Rusijan Ljuština Recenzenti: Vladimir Kolesarić i Marijana Grbeša Izdavači: Društvo psihologa Istre i Naklada Slap
  Knjiga je namijenjena psiholozima, novinarima, studentima tih struka, vlasnicima medija i stručnjacima koji se bave obrazovanjem. Osnovi joj je cilj pružiti im podršku - u znanju, stavu i donošenju etični(ji)h odluka isticanjem prednosti dobre suradnje psihologa i medija, pojašnjavanjem važnosti medijske pismenosti te davanjem nekih praktičnih uputa o tome što mogu (bolje) učiniti u susretu ovih struka. Tekstovi 19 autor/ica organizirani su u poglavlja: Kolektivni voajerizam (predgovor), Osnovni sastojci i začini (uvod), 1. poglavlje: Nakon gašenja konferencije, pale se ideje (o posljedicama konferencije "Psihologija-mediji-etika"), 2. poglavlje: Oči širom zatvorene (o medijskoj pismenosti), 3. poglavlje: Za sigurnije hodanje medijima (o poukama iz suradnje psihologa s medijima), 4. poglavlje: S ovu i s onu stranu medija (o poukama iz suradnje novinara s psiholozima) te 5. poglavlje: Novi mediji - rastuće nepoznato (o internetu i internautima kroz medij, tehnologiju i etičnost).
  Knjigu po cijeni od 100,00 kn možete kupiti:
  Besplatno knjigu možete preuzeti ovdje.
  Korice knjige.
 • Promišljanje psihologije: monografija o Dževdetu Hadžiselimoviću (2014.)
  Autorica: Neala Ambrosi Randić
  Recenzenti: Majda Rijavec i Vladimir Kolesarić
  Izdavač: Društvo psihologa Istre
  Monografija na oko 140 stranica prikazuje stručni i znanstveni rad jednog od najpoznatijih pulskih i istarskih psihologa, Dževdeta Hadžiselimovića kroz njegovih 50 godina bavljenja psihologijom, od kojih je gotovo cjelokupan radni staž proveden u Puli i Istri.
  Knjiga sadrži i podatke iz njegovog životopisa, osvrt na njegov savjetodavni i humanitarni rad, dobivene nagrade i priznanja te bibliografiju i album fotografija.
  Ovim djelom Društvo psihologa Istre želi prikazati kako se u jednom radnom vijeku i mirovini pojedinac može baviti svojom strukom, biti raznovrstan u njoj i ostaviti važno nasljeđe u zajednici kroz suradnju s drugim strukama i s medijima te kroz osluškivanje važnih tema.

  Besplatno knjigu možete preuzeti ovdje.
 • Klima se mijenja, a mi... (2015.)
  Autor: Dževdet Hadžiselimović
  Recenzenti: Neala Ambrosi Randić, Livija Knaflič i Ana Karlović
  Izdavač: Dževdet Hadžiselimović i Društvo psihologa Istre
  Knjiga predstavlja zbirku članaka, većim dijelom već ranije objavljenih na www.scribd.com i www.dpi.hr. Tri su članka objavljena i u "Psihologu", magazinu Hrvatskog psihološkog društva. Neki su od njih kratki izvještaji o istraživanjima. Budući da su članci napisani u protekle tri-četiri godine, imaju i obilježje svojevrsnog dnevnika klimatskih promjena, odnosno njihovih manje ili više razornih učinaka u pojedinim dijelovima svijeta. Prvi je napisan u studenom 2011., a posljednji u lipnju 2015. godine. Knjiga sadrži i mali rječnik o klimatskim promjenama.
  Knjigu po cijeni od 80,00 kn možete naručiti e-poštom na dzevdeth@mail.inet.hr> ili na adresu autora - Krležina 35, 52100 Pula.
  Plaćanje se vrši na račun Društva psihologa Istre, I.Matetića Ronjgova 1, 52100 Pula, IBAN HR0323400091118004715.

  Besplatno je možete preuzeti ovdje.
 • Članstvo

  Društvo psihologa Istre okuplja više od 100 psihologa s područja Istarske županije.

  Želite li nam se pridružiti?
  Ispunite web pristupnicu!

  E-obavijesti

  Želite li na Vašu e-mail adresu primati obavijesti o novim sadržajima na našim stranicama?

  Linkovi