O nama

Članovi i članice Upravnog odbora

 • Toni Erdfeld
 • Iva Milanović
 • Katija Križman
 • Kristina Pauro, dopredsjednica
 • Marina Župan
 • Marlena Plavšić
 • Vesna Rusijan Ljuština
 • Vanja Prvulović, predsjednica
 • Lara Koraca, rizničarka
 • Tihana Fontana, tajnica
 • Davor Jakšić

Članovi Nadzornog odbora

 • Davor Apostolovski
 • Ladislav Trošt
 • Valentina Mladinov
 

Dobitnici i dobitnice Društvenog priznanja Hrvatskog psihološkog društva "Marulić: Fiat Psychologia" za osobiti doprinos razvitku primijenjene psihologije

 • 2006.: Dževdet Hadžiselimović
 • 2008.: Danica Kuzmanović
 • 2009.: Milan Šop (posthumno)
 • 2010.: Vesna Rusijan Ljuština
 • 2011.: Cvjetko Vretenar
 • 2012.: Đoja Mikluš
 • 2013.: Sonja Grozić Živolić
 • 2014.: Davor Apostolovski
 • 2016.: Neala Ambrosi Randić
 • 2017.: Iris Dragolin
 • 2018.: Marlena Plavšić
 

Dobitnik nagrade Zlatni grb za osobiti doprinos razvitku i radu Hrvatskog psihološkog društva

 • 2014.: Dževdet Hadžiselimović

Sekcija za predškolsku psihologiju

   Sekcija je pri Društvu osnovana 2014. godine, a predsjednica je
Katija Križman

Sekcija za psihologiju rada i organizacijsku psihologiju

   Sekcija je pri Društvu osnovana 2018. godine, predsjednik je
Davor Jakšić
   , a koordinator
Danijel Turkan

Ciljevi (iz Statuta)

 • skrb o profesionalnim interesima i profesionalnim zadaćama psihologa
 • razvoj i popularizacija svih grana teorijske i primijenjene psihologije i skrb o društvenom položaju i promidžbi psihologije kao struke

Djelatnosti (iz Statuta)

 • skrb o donošenju i provedbi zakonskih i upravnih akata, pravilnika i sl. kojima se regulira djelatnost psihologa u svim područjima njihovog rada
 • zaštita profesionalnog statusa i zastupanje profesionalnih interesa psihologa
 • skrb o provedbi i poštivanju načela profesionalne etike reguliranih Etičkim kodeksom psihologa
 • sudjelovanje u osnivanju i radu Psihološke komore
 • poticanje razvitka psihologijske znanosti i njezine odgovarajuće primjene u praksi
 • poticanje izrade i pomoć u objavljivanju znanstvenih i stručnih psihologijskih publikacija
 • skrb o izobrazbi, doizobrazbi i usavršavanju psihologa
 • sudjelovanje u organiziranju savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova
 • stručna suradnja s drugim istovrsnim i sličnim društvima i organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu kao i svim organizacijama koje podupiru rad Društva
 • objavljivanje stručnih i znanstvenih psihologijskih publikacija
 • djelatno sudjelovanje u organiziranju redovite godišnje Stručne konferencije hrvatskih psihologa (koju svake godine organizira pojedino društvo psihologa član Hrvatskog psihološkog društva)
 • sve druge djelatnosti koje pridonose razvitku i boljem statusu psihologa i psihološke struke

Statut

Podaci Društva

Godina osnutka: 1999. Matični broj: 1472186 OIB: 28212141824 Račun: IBAN: HR0323400091118004715 kod Privredne banke Zagreb Adresa: I. M. Ronjgova 1, 52100 Pula A za uplate iz inozemstva: Ime: Društvo psihologa Istre IBAN: HR0323400091118004715 Adresa: I. M. Ronjgova 1, 52100 Pula, Croatia SWIFT Vaše banke SWIFT naše banke: PBZGHR2X

Članstvo

Želite li postati naš član, ispunite web pristupnicu!

Prema Statutu Društva psihologa Istre, redoviti članovi Društva psihologa Istre su diplomirani psiholozi, odnosno profesori psihologije.

Osim redovitih članova, Društvo može imati počasne i pridružene članove. Počasni članovi mogu biti državljani Hrvatske ili stranci koji su svojim djelovanjem posebno pridonijeli razvitku psihologije u Hrvatskoj i radu Društva. Pridruženi članovi mogu biti pravne osobe zainteresirane za ostvarivanje ciljeva Društva.

Društvo psihologa Istre okuplja više od 100 psihologa s područja Istarske županije, zaposlenih u odgoju i obrazovanju, znanosti, socijalnoj skrbi, zdravstvu, službi zapošljavanja, oružanim snagama, policiji i gospodarstvu.

Članstvo u Društvu psihologa Istre obnavlja se svake godine plaćanjem godišnje članarine koja iznosi:

 • za redovite članove: 60,00 HRK (8,00 EUR)

 • za supružnike psihologe: 60,00 HRK (8,00 EUR)

 • za umirovljenike i nezaposlene: 12,00 kn (1,5 EUR)

Članarina se uplaćuje do 31. ožujka.

Članarinu možete uplatiti rizničarki Društva na svim stručnim skupovima koje organizira DPI ili virmanski koristeći sljedeće upute:

Uplate u Hrvatskoj:

U korist: Društvo psihologa Istre

IBAN: HR 0323400091118004715

Svrha uplate: Članarina za godina za koju uplaćujete za člana/icu (upišite svoje ime i prezime)

Poziv na broj odobrenja: Upišite svoj OIB 

Uplate iz inozemstva:

Ime: Društvo psihologa Istre

IBAN: HR 0323400091118004715

Adresa: I. M. Ronjgova 1, 52100 Pula, Croatia

SWIFT Vaše banke

SWIFT naše banke: PBZGHR2X

Svrha uplate: Članarina za godina za koju uplaćujete za člana/icu (upišite svoje ime i prezime)

Molimo da skeniranu potvrdu o uplati obavezno pošaljete e-mailom na adresu dpi@dpi.hr.

STRUČNE SEKCIJE

Stručne sekcije DPI-ja osnivaju se za pojedina stručna i znanstvena područja psihološke djelatnosti.

Zadaće stručnih sekcija su:

- poticanje razvoja psihologijske znanosti i prakse iz područja za koje je osnovana;

- organiziranje i izvođenje stručnih skupova za psihologe/psihologinje i za korisnike/korisnice – nepsihologe/nepsihologinje za područje za koje je osnovana;

- izrada stručnih i znanstvenih projekata i programa iz područja za koje je osnovana;

- praćenje, proučavanje i unapređivanje razvoja područja psihološke djelatnosti i prakse za koje je osnovana;

- pružanje stručno - metodološke pomoći u području za koje je osnovana;

- sudjelovanje u planiranju, praćenju i procjeni znanstvenih i stručnih istraživanja te poticanje primjene rezultata tih istraživanja u praksi;

- suradnja sa srodnim sekcijama i razredima psihološke i srodnih struka,...

Upravni odbor DPI-ja donosi odluku o osnivanju stručnih sekcija. O osnivanju i načinu rada sekcija više informacija nalazi se u Pravilniku u prilogu.

Pravilnik o stručnim sekcijama

Web pristupnica

Članstvo

Društvo psihologa Istre okuplja više od 100 psihologa s područja Istarske županije.

Želite li nam se pridružiti?
Ispunite web pristupnicu!

E-obavijesti

Želite li na Vašu e-mail adresu primati obavijesti o novim sadržajima na našim stranicama?

Linkovi