Novosti

Istraživanje: Povezanost uvjeta rada i mentalnog zdravlja odgojitelja

Sekcija za predškolsku psihologiju Društva psihologa Istre povodom 15. tjedna psihologije u Istri predstavila je rezultate* prvog istraživanja mentalnog zdravlja odgojitelja u vrtićima Istarske županije. Istraživanjem su htjeli ispitati utjecaj radnih uvjeta na mentalno zdravlje odgojitelja s obzirom da su uvjeti rada, iako u prosjeku bolji nego u ostatku Hrvatske, vrlo raznoliki, a u cjelini gledano znatno otežani uslijed pandemije.

U planu Sekcije je da istraživanje provodi redovito, jednom godišnje, na čim većem broju istarskih odgojitelja kako bi javnost, korisnike i osnivače predškolskih ustanova senzibilizirali na potrebu stalnog promišljanja boljih uvjeta institucionalnog odgoja i obrazovanja predškolske djece.
Osim toga, rezultati će im poslužiti kako bi planirali intervencije usmjerene na poboljšanje mentalnog zdravlja odgojitelja i poučavanje strategijama nošenja sa stresnim situacijama.

Ovdje su prikazani samo neki bitni zaključci, a kompletne rezultate možete zatražiti na e-mail Sekcije: predskolska@dpi.hr

Skip to content