Novosti

Poziv: 3. modul programa “Obiteljske sistemske konstelacije”

Otvorene prijave!

Nakon uspješno održanog 1. modula u travnju 2022. u Pazinu te 2. modula u lipnju 2022. u Vodnjanu, sa zadovoljstvom najavljujemo nastavak programa “Obiteljske sistemske konstelacije” čiji će se treći modul održati u Žminju, u Čakavskoj kući, 01. i 02. listopada 2022. godine.

Voditelj programa je prof.dr.sc. Miroslav Pendaroski.

Program će se u Istri održati u 3 modula:

1. Uvod, zaplitanja u sistemu i strategije suočavanja 
2. Organizacijske konstelacija i coaching (vodstvo) u sistemskoj dinamici i
3. Duša i trauma te rad na snovima u sistemskoj dinamici

Program je namijenjen stručnjacima/ stručnjakinjama za psihičko zdravlje (psiholozi/psihologinje, psihoterapeuti/psihoterapeutkinje, savjetovatelji/savjetovateljice, psihijatri/psihijatrice, socijalni radnici/socijalne radnice, edukacijski rehabilitatori/ edukacijske rehabilitatorice, pedagozi/pedagoginje, logopedi/logopedinje i dr. pomagačke struke).

U radu će se koristiti razne metode: prezentacije, rasprave, radionice te svakog dana jedna prava sistemska konstelacija u posljednjoj sesiji dana

Sudionici/ce će po završavanju programa moći: samostalno koristiti stečeno praktičko i teorijsko znanje, vještine i tehnike ovog terapijskog pravca u svom savjetodavnom i psihoterapijskom radu.

Trajanje: dva dana, ukupno 10 radnih sati: 6 sesija po 1,5 h:

  • Subota, 01. listopad 2022.: 10:00 – 17:45
    Pauza 11:45 – 12:00
    Pauza za ručak: 13:30 – 14:15
    Pauza: 15:45 – 16:00
  • Nedjelja, 02. listopad 2022.: 10:00 – 13:45
    Pauza 11:45 – 12:00

Svi sudionici/ce će dobiti e-knjigu s temama, 2 e-prezentacije te potvrdu o sudjelovanju, a u subotu je osiguran ručak.

Program je prijavljen Hrvatskoj psihološkoj komori.

Kotizacija:
Za članove/ice DPI-ja: 400,00 HRK/ modul
Za ostale sudionike/ce: 500,00 HRK/ modul

Kotizacija uključuje:
– dva dana edukacije (10 radnih sati prezentacija, rasprave, vježbi i konstelacija u vodstvu inozemnog stručnjaka)
– e-knjigu
– e-prezentacije
– potvrdu o sudjelovanju
– osvježenja i ručak u subotu

Broj sudionika_ca je ograničen, a prijave su obavezne putem ove ankete do 25. rujna 2022. 

Za dodatne informacije, javite nam se na dpi@dpi.hr

O predavaču: prof. dr. sc. Miroslav Pendaroski

Magistar psihologije, doktor znanosti iz područja socijalnog rada i socijalne politike, psihoterapeut (geštalt, sistemske obiteljske konstelacije, integrativna psihoterapija i osobni rast).
Od 2001. godine predsjednik, edukator i psihoterapeut u Centru za psihologiju, psihoterapiju, savjetovanje i edukaciju – “Sovršen krug”. 2012. godine doktorirao socijalni rad i socijalnu politiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta “Sv. Ćirila i Metoda” u Skoplju. Od 2013. do 2019. bio je asistent pa izvanredni profesor na Fakultetu psihologije na MIT Sveučilištu u Skoplju, a od 2016. do 2019. godine bio je Dekan istog Fakulteta. Od 2019. godine izvanredni profesor na Fakultetu psihologije na International Slavic University – “Gavrilo Romanovich Derzavin” gdje predaje kolegije: Perceptive and Cognitive Processes, Psychological Schools of Thought, Psychology of Pain, Improving of Mental Health in The Community i Community Psychology. Objavio 39 znanstvenih članaka te 5 autorskih stručnih knjiga. Aktivan u civilnom društvu te strukovnim društvima.

Program 3. modula

Modul se sastoji od dva dijela:

1. Duša i trauma u sistemskoj dinamici i
2. Rad sa snovima u sistemskoj dinamici.

U prvom dijelu ovog modula polaznici će steći znanja i vještine prepoznavanja psihičke traume na osobnoj i sistemskoj razini. Program je teorijski i praktično koncipiran definiranjem pojma traume, proučavanjem vrsta trauma i elemenata traumatskog procesa. Poseban značaj pridaje se tzv. psihičkoj traumi kao osnovnoj vrsti traume. Stječu se spoznaje i o drugim vrstama trauma. Osim toga, polaznici će upoznati dijelove selfa u traumi s posebnim naglaskom na tzv. dio za preživljavanje. Naznačeni su i načini suočavanja s traumom te uzroci traume sa sistemsko-dinamičkog gledišta.

Drugi dio modula bavi se specifičnom metodom rada sa snovima sa sistemsko-dinamičkog aspekta. Objašnjena je razlika ove metode u odnosu na druge široko prihvaćene modele i metode rada sa snovima. Objašnjene su dvije metode sa sustavno-dinamičkog aspekta do kojih je došao voditelj/autor edukacije: Sistemsko-konstelacijska metoda i Metodičko-aplikativna metoda. Jedna se metoda koristi pri radu na snovima s tipičnim sustavno-dinamičkim sadržajem, a druga pri radu sa snovima koji nemaju konstelacijsku pozadinu.

Ishodi programa:

– Stečena i unapređena znanja iz područja duše i traume kroz prizmu sistemskih obiteljskih konstelacija i sistemsko-dinamičke teorije i metodologije
– Usvojena i unapređena znanja o radu sa snovima iz perspektive sistemsko-dinamičkog modela s naglaskom na obiteljske konstelacije
– Stečene i unapređene vještine prepoznavanja fenomena traume s obiteljskim sustavom i na razini duše i rada u psihoterapijskoj praksi
– Stečene i unaoređene vještine za prepoznavanje potrebe za korištenjem sistemsko-dinamičke metode u radu sa snovima i tehnike psihoterapije snova ovom metodom

Skip to content