Novosti

 Poziv na edukaciju “Partnerski odnosi kroz prizmu sistemske dinamike”

Otvorene prijave!

Nakon uspješno održana prva tri modula programa tijekom 2022. godine, sa zadovoljstvom najavljujemo nastavak programa “Obiteljske sistemske konstelacije” čiji će se novi modul održati u Znanstveno edukativnom centru (ZEC) Kontija (Vrsar), 07. i 08. listopada 2023. godine.

Voditelj programa je prof.dr.sc. Miroslav Pendaroski (više informacija na kraju teksta).

Ciljana skupina

Program je namijenjen stručnjacima/ stručnjakinjama za psihičko zdravlje (psiholozi/psihologinje, psihoterapeuti/psihoterapeutkinje, savjetovatelji/savjetovateljice, psihijatri/psihijatrice, socijalni radnici/socijalne radnice, edukacijski rehabilitatori/ edukacijske rehabilitatorice, pedagozi/pedagoginje, logopedi/logopedinje i dr. pomagačke struke).

Sudionici/ce će po završavanju programa moći samostalno koristiti stečeno praktičko i teorijsko znanje, vještine i tehnike ovog terapijskog pravca u svom savjetodavnom i psihoterapijskom radu.

Edukaciji se mogu priključiti svi zainteresirani stručnjaci, neovisno jesu li prethodno sudjelovali na nekom od modula.

Metode rada

U radu će se koristiti razne metode: teorijska izlaganja putem prezentacija, rasprave, brainstorming, radionice, tekstovi, konstelacijski rad…

U ovom modulu koristit će se individualni iskustveni rad svakog polaznika, rad u parovima i trijadama u kojem će sudionici preuzimati uloge i istraživati ​​skrivene dinamike u svojim odnosima s partnerom, te grupna metoda u kojoj će cjela grupi ili u manjim grupama moći će kroz kompletne konstelacije i radionice razvijati svoje odnose kroz prizmu sistemske obiteljske dinamike. Cijelo vrijeme će se koristiti analitičke i sintetičke metode kroz formu rasprava i izlaganja.

Trajanje

Dva dana, ukupno 10 radnih sati:

 • Subota, 07. listopad 2023.: 10:00 – 18:00
  Pauza 11:45 – 12:00
  Pauza za ručak: 13:30 – 14:30
  Pauza: 16:00 – 16:15
 • Nedjelja, 08. listopad 2023.: 10:00 – 13:45
  Pauza 11:45 – 12:00

Kotizacija

Za članove/ice DPI-ja: 110,00 EUR/ modul
Za ostale sudionike/ce: 120,00 EUR/ modul

Kotizacija uključuje:
– dva dana edukacije (10 radnih sati prezentacija, rasprave, vježbi i konstelacija u vodstvu inozemnog stručnjaka)
– materijale za rad
– e-prezetnacije
– potvrdu o sudjelovanju
– osvježenja tijekom pauza za kavu i ručak u subotu

Kotizacija ne uključuje:
– trošak izdavanja e-računa (za javna tijela, 5,00€/ računu)
– prijevoz do ZEC Kontija
– smještaj* (i doručak/večere prije/poslije noćenja)

Prijave

Broj sudionika/ca je ograničen jer su mjesta gotovo popunjena, stoga su prijave obavezne putem ove ankete do 20. rujna 2023. ili do popunjenja svih mjesta.

Za dodatne informacije, javite nam se na dpi@dpi.hr

Program je prijavljen Hrvatskoj psihološkoj komori.

*Moguće je dogovoriti noćenje u prostoru gdje se održava edukacija, o vlastitom trošku. Interes za isto ostavite u prijavnoj anketi.

Program

U prvom dijelu modula bit će predstavljeni i raspravljeni teorijski koncepti koji su najrelevantniji za problematiku psihologije partnerskih/ljubavnih odnosa. Poseban naglasak bit će stavljen na najrazvijeniju Leejevu teoriju ljubavnih odnosa (Lee, 1973.) i njegovu klasifikaciju šest stilova ljubavnih odnosa koje dijeli na primarne i sekundarne. Ovi stilovi ljubavnih partnerstava bit će dovedeni u odnos s konstelacijskom pozadinom koju su možda utkali u njih kroz tkanje matrica obiteljske povijesti.

Uz Leejevu teoriju, osvrnut će se i poznata klasična teorija afektivne privrženosti u dječjem razvoju Bowlbyja (Bowlby, 1979), kroz povezanost ranih afektivnih stilova u djetinjstvu s njihovim mogućim reperkusijama u partnerskim odnosima, koje su istraživali Hazan i Shaver (Hazan i Shaver, 1987). Povezat ćemo te teorijske i istraživačke nalaze s vjerojatnim dinamičkim utjecajima matrica partnerskih odnosa u obiteljskoj dinamici i povijesti.

U drugom dijelu modula održat će se grupne radionice te radionice u parovima i trijadama u kojima će polaznici teorijski i praktično razumjeti i istražiti matrice partnerskog ponašanja u svojim obiteljima te povući paralele sa svojim sadašnjim stvarnim odnosima sa svojim trenutnim i /ili prošlih partnera.

U trećem dijelu modula bit će postavljene dvije do tri cjelovite konstelacije na temu partnerskih odnosa, gdje će klijenti moći dublje razmotriti i razriješiti misterije u svojim trenutnim odnosima s partnerima.

 

Profesionalne i stručne pogodnosti modula

 • Osnovna i proširena znanja o stilovima partnerskih/ljubavnih odnosa u smislu najrazvijenijih teorijskih koncepata.
 • Osnovna i proširena znanja o povezanosti obiteljskih matrica i zapleta u obiteljskom sustavu i njihovoj povezanosti sa stilovima ljubavi u partnerskim odnosima te dinamici i strukturi takvog utjecaja.
 • Praktična znanja i vještine u prepoznavanju važnosti utjecaja obiteljskog sustava i njegove dinamike na trenutne partnerske odnose te razloge odgovarajuće vrste i kvalitete emocionalnog povezivanja.
 • Povećane profesionalne i stručne osposobljenosti za bavljenje psihoterapijskim radom na temu partnerskih odnosa s aspekta sistemske dinamike te povećana znanja i vještine u radu s parovima.
 • Iskustveno razraditi bitnu temu u svojim partnerskim odnosima i osvijestiti kvalitetu svojih odnosa s partnerima, a koji su eventualno povezani s njihovom obiteljskom dinamikom.

O predavaču: prof. dr. sc. Miroslav Pendaroski

Magistar psihologije, doktor znanosti iz područja socijalnog rada i socijalne politike, psihoterapeut (geštalt, sistemske obiteljske konstelacije, integrativna psihoterapija i osobni rast).
Od 2001. godine predsjednik, edukator i psihoterapeut u Centru za psihologiju, psihoterapiju, savjetovanje i edukaciju – “Sovršen krug”. 2012. godine doktorirao socijalni rad i socijalnu politiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta “Sv. Ćirila i Metoda” u Skoplju. Od 2013. do 2019. bio je asistent pa izvanredni profesor na Fakultetu psihologije na MIT Sveučilištu u Skoplju, a od 2016. do 2019. godine bio je Dekan istog Fakulteta. Od 2019. godine izvanredni profesor na Fakultetu psihologije na International Slavic University – “Gavrilo Romanovich Derzavin” gdje predaje kolegije: Perceptive and Cognitive Processes, Psychological Schools of Thought, Psychology of Pain, Improving of Mental Health in The Community i Community Psychology. Objavio 39 znanstvenih članaka te 5 autorskih stručnih knjiga. Aktivan u civilnom društvu te strukovnim društvima.

Skip to content