Novosti

Novi ciklus radionica: “Podrška mentalnom zdravlju odgojno-obrazovnih djelatnika/ca”

Otvorene prijave u 2024. godini!

Društvo psihologa Istre sa zadovoljstvom najavljuje nastavak programa “Podrška mentalnom zdravlju odgojno-obrazovnih djelatnika/ca”.

Program je namijenjen djelatnicima/cama osnovnih škola s područja grada Pule (učitelji/ce, nastavnici/ce i stručna služba).

Cilj programa je osvijestiti, educirati i kroz praktične vježbe potaknuti polaznike/ce na svjesnu i aktivnu regulaciju razine stresa u svakodnevnom životu te utjecati na poboljšanje kvalitete života polaznika/ca radionica. 

Program se sastoji od 5 grupnih susreta. Susreti od 90 minuta bit će radioničkog tipa, što znači da uključuje aktivno sudjelovanje polaznika/ca u praktičnim vježbama i raspravama.

Radionice će se provoditi u prostorima Pučkog otvorenog učilišta Pula, partnera projekta, utorkom od 18:00 do 19:30 sati.

Program

 1. Uvodna radionica (upoznavanje, potencijali i snage, uvjerenja, emocije) – 21. svibnja 2024.
 2. O stresu i traumi – 28. svibnja 2024.
 3. Stres i pristup regulaciji stresa iz NLP perspektive – 04. lipnja 2024.
 4. Stres i pristup regulaciji stresa iz mindfulness perspektive – 11. lipnja 2024.
 5. Završna radionica (prevencija stresa i fokus na resursima) – 18. lipnja 2024.

Voditeljice radionica

 • Vanja Prvulović – psihologinja, (H)NLP trenerica, Gestalt psihoterapeutkinja, Schema terapeutkinja pod supervizijom, vlasnica Sinapse
 • Doris Radolović – psihologinja sa završenim poslijediplomskim specijalističkim studijem Psihoneuroendokrinoimunologije i znanosti o integriranoj skrbi, stručna suradnica u TOŠ “B. Parentin” u Poreču
 • Sanja Matijaš – psihologinja, (H)NLP master, vlasnica Momentuma
 • Sanja Subotić – psihologinja, sociologinja, (H)NLP master, EFT master, mindfulness coach, hipnocoach, vlasnica Perspektive
 • Tihana Fontana Ristić – psihologinja, (H)NLP praktičarka, stručna suradnica psihologinja u D.V. – S.I. “Petar Pan” Vodnjan – Dignano

Prijave

U ciklusu može sudjelovati ograničen broj polaznika/ca, stoga su prijave obavezne putem ovog obrasca.

​Troškove radionica sufinancira Grad Pula, stoga je za polaznike/ce sudjelovanje ​​besplatno, a prijavljeni polaznici/ce obvezni su dolaziti na sve radionice ciklusa.

Napomene:

 • U slučaju popunjavanja grupe, zainteresirani će moći svoj interes iskazati ispunjavanjem istog prijavnog obrasca, nakon čega će organizatori procijeniti potrebu za otvaranjem nove skupine polaznika/ca.
 • Prednost za sudjelovanje imaju djelatnici/ce osnovnih škola s područja grada Pule. Prijavljeni djelatnici/ce iz predškolskih ili srednjoškolskih ustanova ili odgojno-obrazovni djelatnici koji ne rade u ustanovi s područja grada Pule moći se sudjelovati u slučaju nepopunjavanja grupe od strane ciljane skupine kojoj je program namijenjen.
 • Projekt je sufinanciran kroz Javni poziv za financiranje programa i projekata  s područja socijalne skrbi, zdravstva i veterinarstva od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pula – Pola u 2024. godini.
 • Projekt se provodi u partnerstvu s Pučkim otvorenim učilištem Pula.

Za više informacija javite se organizatoru na dpi@dpi.hr

Skip to content