Stručne sekcije

Stručne sekcije DPI-ja

 

Prema Statutu DPI-ja, zbog što kvalitetnijeg stručnog rada i što bolje strukovne povezanosti, Društvo osniva sekcije.

Stručne sekcije DPI-ja osnivaju se za pojedina stručna i znanstvena područja psihološke djelatnosti. 

Zadaće stručnih sekcija su: 

  • poticanje razvoja psihologijske znanosti i prakse iz područja za koje je osnovana; 
  • organiziranje i izvođenje stručnih skupova za psihologe/psihologinje i za korisnike/korisnice – nepsihologe/nepsihologinje za područje za koje je osnovana; 
  • izrada stručnih i znanstvenih projekata i programa iz područja za koje je osnovana; 
  • praćenje, proučavanje i unapređivanje razvoja područja psihološke djelatnosti i prakse za koje je osnovana; 
  • pružanje stručno – metodološke pomoći u području za koje je osnovana; 
  • sudjelovanje u planiranju, praćenju i procjeni znanstvenih i stručnih istraživanja te poticanje primjene rezultata tih istraživanja u praksi; 
  • suradnja sa srodnim sekcijama i razredima psihološke i srodnih struka,.. 

Upravni odbor DPI-ja donosi odluku o osnivanju stručnih sekcija.

Osnivanje i rad sekcija regulirano je Pravilnikom o osnivanju i načinu rada stručnih sekcija DPI-ja. 

Sekcija za predškolsku psihologiju je pri Društvu osnovana 2014. godine. Trenutna voditeljica je Katija Križman, a koordinatorica Romina Curto.

Sekcija za psihologiju rada i organizacijsku psihologiju je pri Društvu osnovana 2018. godine. Trenutni voditelj Sekcije je Davor Jakšić, a koordinator Danijel Turkan.

 Sekcijama mogu pristupiti postojeći članovi/ice DPI-ja ispunjavanjem pristupnice koja je dostupna ovdje.

 

Skip to content