Podaci o nositelju aktivnosti

Izvoditelj(i) aktivnosti: Tanita Perčić

Broj mobitela / telefona: 0915182235

Ustanova, organizacija ili udruga: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula, ispostava Poreč

Podaci o aktivnosti

Vrsta aktivnosti: Radionica

Ciljana skupina: Roditelji djece polaznika Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, ispostava Poreč

Dan: Srijeda

Lokacija i mjesto: Dom zdravlja Poreč, prostor Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda

Datum i vrijeme početka: 22/02/2023 05:00 pm

Datum i vrijeme završetka: 22/02/2023 06:30 pm

Adresa: Mauro Gioseffi 2, Poreč

Kratki opis aktivnosti: Radionica je namijenjena roditeljima djece polaznika DCZR Veruda Pula, ispostava Poreč. Cilj radionice je podrška roditeljima i osvještavanje emocionalnih promjena kroz koje prolaze.

Skip to content