Projekti

Projekti

 • 2003./2004. – Ispitivanje stanja, potreba i kvalitete življenja starijih osoba s Velog Vrha
  Na poziv Kluba 50+ iz Pule koji je tada djelovao na području Velog Vrha u Puli Društvo psihologa Istre uključilo se u nekoliko aktivnosti: pripremu upitnika za ispitivnanje stanja, potreba i kvalitete življenja starijih osoba, pripremu anketara (stanovnika Velog Vrha) za primjenu upitnika te u obradu i prikaz rezultata.
 • od 2003. – Zajednice koje brinu kao model prevencije poremećaja u ponašanju
  Nekoliko psihologa – članova Društva psihologa Istre uključeno je u projekt koji provodi Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet iz Zagreba u suradnji s Istarskom županijom – Odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb.
 • 2005. – Savjetovanje iz obiteljske terapije
  Danski terapeut Jesper Juul za razne stručnjake Istarske i Primorsko-goranske županije proveo je savjetovanje iz obiteljske terapije kroz tri susreta.
  Voditeljica projekta: Vesna Rusijan Ljuština
 • 2004./2005.- Ispitivanje stanja, potreba i kvalitete življenja starijih osoba u Istarskoj županiji
  Projekt predstavlja proširenje projekta “Ispitivanje stanja, potreba i kvalitete življenja starijih osoba s Velog Vrha”. Cilj istraživanja je bio ispitati neka osnovna obilježja starijih ljudi u Istarkoj županiji i to njihove demografske i socijalne osobine te zdravstvene probleme. Ispitana je i raznovrsnost i razina njihovih potreba i aktivnosti te razina zadovoljstva životom i uvjetima života. Ovakvi podaci pomažu pri razumijevanju stanja i potreba starijih ljudi koji postaju sve brojniji dio populacije te predstavljaju polaznu točku za osmišljavanje plana aktivnosti i intervencija usmjerenih ka postizanju kvalitetnijeg života u starosti. Rezultati su prikazani u publikaciji “U sjeni ladonje: slika starenja u Istri”.
  Voditeljica projekta: Marlena Plavšić
 • 2006. – Interne edukacije
  Inicijativa o dijeljenju profesionalnog znanja i iskustva članova i članica Društva psihologa Istre svojim kolegicama i kolegama zaživjela je kroz tri edukacije:
  • Dževdet Hadžiselimović: Neki stručni i etički problemi psihodijagnostike; Kognitivni stil impulzivnost – refleksivnost i njegove implikacije pri primjeni nekih psihologijskih instrumenata; Projektivna tehnika Nedovršene priče Luise Duess
  • Dževdet Hadžiselimović: Dijagnosticiranje poremećaja u čitanju; Projektivna tehnika Crtež obitelji kao obitelji životinja
  • Danica Kuzmanović: Suportivni rad s onkološkim bolesnicima
 • Voditelj projekta: Mladen Kosanović
 • 2007. – Istraživanje zadovoljstva psihologa radom strukovnih tijela
  Inicijator aktivnosti: Mladen Kosanović
 • 2006./2007. – Strategije uspješnog starenja
  Projekt predstavlja nastavak na projekt “Ispitivanje stanja, potreba i kvalitete življenja starijih osoba u Istarskoj županiji” i sastoji se od 2 dijela. Jedan dio projekta odvijao se kroz cikluse od radionice u nekoliko gradova u Istri. Radionicu s temom “U mirovini sam, al’ ne mirujem” vodile su Gioia Mikluš i Milena Ćupić, radionicu “Imam li ja bolest, ili ona ima mene?” vodila je Danica Kuzmanović, a radionicu “Svatko ima nekog koga nema” vodile su Doris Apostolovski i Marlena Plavšić. Drugi dio predstavlja istraživanje o strategijama uspješnog starenja osoba u Istarskoj županiji. Rezultati su prikazani u publikaciji “Uspješno starenje”.
  Voditeljica projekta: Neala Ambrosi-Randić
 • od 2007. – Tjedan psihologije
  Više o Tjednu psihologije.
 • 2010. Medijska pismenost u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih
  S obzirom na sve veću dostupnost raznih medija komunikacije djeci nameće se potreba razvijanja medijske pismenosti djece, roditelja, učitelja i stručnih suradnika u školama. Mediji poput televizije, interneta i mobitela pružaju djeci cijeli niz pozitivnih mogućnosti zabave, edukacije, sklapanja prijateljstva, razvijanja vještina pismenog izražavanja. Te otvorenije komunikacije, međutim, nose i niz opasnosti poput gubitka anonimnosti, modeliranja neprihvatljivog ponašanja te elektroničkog nasilja. Stoga je potrebno educirati djecu kako da postanu medijski kritična te kako da se prikladno zaštite. Potrebno je educirati i roditelje i ostale dionike odgojnog procesa djece kako bi postavili pravilne okvire u korištenju medijskih sadržaja te dodatno poticali medijsku pismenost djece. Cilj projekta je kroz edukaciju o medijskoj pismenosti smanjiti štetne utjecaje raznih medija na razvoj djece. To planiramo ostvariti kroz edukaciju psihologa (40-50 psihologa), edukaciju o medijskoj pismenosti roditelja (120-160 roditelja) na roditeljskim sastancima i učenika (150-200 djece) kroz radionice na satovima razrednika u 5 osnovnih škola Istarske županije. Očekivani rezultati jesu medijsko opismenjavanje roditelja, učenika i psihologa što vodi kvalitetnijem roditeljstvu i većoj zaštiti djece od štetnih učinaka medija i elektronskog nasilja među djecom.
  Voditeljica projekta: Hana Šiljan Bembić
 • 2014. Psihologija za gospodarstvenike i gospodarstvenice
  Na poziv Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Pula, Društvo psihologa organiziralo je predavanja i radionice za članice i članove Županijske komore Pula. Teme su bile sljedeće:
  • Jasna Sloković: Komunikacija
  • Kristina Pauro: Upravljanje vremenom
  • Doris Apostolovski: Kreativnost
  • Davor Apostolovski: Stres
  • Iva Milanović: Upravljanje promjenama
  • Sara Reljica Kostić i Nina Buić: Tim i vlastita uloga u timu
  • Sara Reljica Kostić i Nina Buić: Korištenje mentalnih mapa u otkrivanju vlastitih potencijala
  • Neda Nefat: Sprječavanje i rješavanje sukoba
  • Nevena Tolanov: Poslovno komuniciranje na sastancima
  • Irena Brajković: Asertivnost
  • Vesna Rusijan: Poslovna suradnja
  • Nevena Tolanov: Nagrađivanje zaposlenika – razlikovanje nagrada i motivatora vam može pomoći u poslu
  • Sandra Milotti Ašpan: Umijeće delegiranja
  • Nevena Tolanov: Organizacijska kultura i klima
 • Koordinatorica aktivnosti: Marlena Plavšić

Skip to content