Projekti

Projekti

2021., 2022. i 2023. godine

Zabavne i korisne vještine

 • Projekt je namijenjen radnim terapeutkinjama i terapeutima koji rade u domovima za starije osobe i/ili osobe s psihičkim teškoćama
 • Voditeljica projekta: Marlena Plavšić

2023.

Psihološke radionice u Pučkom otvorenom učilištu – Università popolare aperta “Vodnjan-Dignano”

 • Strahovi i brige – što s njima, Sanja Matijaš
 • Kako kreiramo partnerski odnos i kako on utječe na mentalno zdravlje djece i roditelja, Jelena Gazibara
 • Geštalt pristup snovima, Ana Božac
 • Fokus i koncentracija – male prakse za veću dobrobit, Sanja Subotić
 • “Svatko svoju priču ima” radionica za primanje i pružanje podrške (za treću životnu dob), Klara Galant Ardalić
 • Čime upravljamo dok upravljamo vremenom?, Tihana Fontana
 • Demencije, Doris Apostolovski
 • Motivacija – kako ju pronaći i održavati?, Vanja Prvulović
 • Zašto djeca biraju nepoželjna ponašanja i kako odgovoriti na njih, Katija Križman
 • Zagonetka zvana tinejdžer – razumijevanje i njegovanje mentalnog zdravlja vašeg adolescenta, Lucija Prepušt

“Podrška mentalnom zdravlju odgojno-obrazovnih djelatnika/ca”

 • U Puli, s ciljem osvještavanja, educiranja i poticanja polaznika/ca na svijesnu i aktivnu regulaciju stresa u svakodnevnom životu, kako bi se utjecalo na poboljšanje kvalitete života polaznika/ca radionica te transferno i na njihovu radnu okolinu, roditelje, kolege i učenike/ce.
 • Voditeljice: Tihana Fontana, Sanja Matijaš, Vanja Prvulović, Doris Radolović i Sanja Subotić

“Fažanska mreža mentalnog zdravlja” 

 • U Fažani, s ciljem povećanja kvalitete života građana kroz kontinuiranu brigu o sebi i mentalnom zdravlju, osvještavanja građanima važnost brige o sebi i mentalnom zdravlju, unošenja informacija o mentalnom zdravlju u svakodnevne javne prostore i poticanja smanjenja stigme i predrasuda vezanih uz traženje stručne psihološke pomoći
 • Voditeljice: Tihana Fontana, Jelena Gazibara, Doris Radolović i Sanja Subotić

“(B)Ura mentalnog zdravlja” ciklus radionica u Svetvinčentu

 • U Svetvinčentu, s ciljem povećanja kvalitete života građana kroz kontinuiranu brigu o sebi i mentalnom zdravlju, osvještavanja građanima važnost brige o sebi i mentalnom zdravlju, unošenja informacija o mentalnom zdravlju u svakodnevne javne prostore i poticanja smanjenja stigme i predrasuda vezanih uz traženje stručne psihološke pomoći
 • Voditeljice: Tina Gregorović Hlušička, Katija Križman i Sanja Matijaš

2022.

Psihološke radionice u Pučkom otvorenom učilištu – Università popolare aperta “Vodnjan-Dignano”

 • Higijena mentalnog zdravlja ili “kako ostati zdrave glave”?, Nina Bilić
 • Mentalno zdravlje u trećoj životnoj dobi i mirovini, Adriana Posedel-Frančić
 • O odnosima i odgovornostima u odgoju djece, Vesna Rusijan
 • Prepoznavanje i prevencija stresa, Sanja Matijaš
 • Smjernice za unapređenje i održavanje mentalnog zdravlja, Ivana Pranjković
 • Kako ostati povezan s tinejdžerom?, Katija Križman
 • Budi mindful uz šalicu čaja, Sanja Subotić

2014.

Psihologija za gospodarstvenike i gospodarstvenice

 • Na poziv Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Pula, Društvo psihologa organiziralo je predavanja i radionice za članice i članove Županijske komore Pula. Teme su bile sljedeće:
  • Jasna Sloković: Komunikacija
  • Kristina Pauro: Upravljanje vremenom
  • Doris Apostolovski: Kreativnost
  • Davor Apostolovski: Stres
  • Iva Milanović: Upravljanje promjenama
  • Sara Reljica Kostić i Nina Buić: Tim i vlastita uloga u timu
  • Sara Reljica Kostić i Nina Buić: Korištenje mentalnih mapa u otkrivanju vlastitih potencijala
  • Neda Nefat: Sprječavanje i rješavanje sukoba
  • Nevena Tolanov: Poslovno komuniciranje na sastancima
  • Irena Brajković: Asertivnost
  • Vesna Rusijan: Poslovna suradnja
  • Nevena Tolanov: Nagrađivanje zaposlenika – razlikovanje nagrada i motivatora vam može pomoći u poslu
  • Sandra Milotti Ašpan: Umijeće delegiranja
  • Nevena Tolanov: Organizacijska kultura i klima
 • Koordinatorica aktivnosti: Marlena Plavšić

2010.

Medijska pismenost u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih

 • Cilj projekta bio je kroz edukaciju o medijskoj pismenosti smanjiti štetne utjecaje raznih medija na razvoj djece, kroz edukaciju psihologa (40-50 psihologa), edukaciju o medijskoj pismenosti roditelja (120-160 roditelja) na roditeljskim sastancima i učenika (150-200 djece) kroz radionice na satovima razrednika u 5 osnovnih škola Istarske županije
 • Voditeljica projekta: Hana Šiljan Bembić

2007.

Tjedan psihologije (od 2007. na dalje)

Istraživanje zadovoljstva psihologa radom strukovnih tijela

 • Inicijator aktivnosti: Mladen Kosanović

2006./2007.

Strategije uspješnog starenja

 • Projekt predstavlja nastavak na projekt “Ispitivanje stanja, potreba i kvalitete življenja starijih osoba u Istarskoj županiji” i sastoji se od 2 dijela.
 • Jedan dio projekta odvijao se kroz cikluse radionica u nekoliko gradova u Istri:
  • radionica “U mirovini sam, al’ ne mirujem”, Gioia Mikluš i Milena Ćupić,
  • radionica “Imam li ja bolest, ili ona ima mene?”, Danica Kuzmanović
  • radionica “Svatko ima nekog koga nema” , Doris Apostolovski i Marlena Plavšić
 • Drugi dio predstavlja istraživanje o strategijama uspješnog starenja osoba u Istarskoj županiji.
 • Rezultati su prikazani u publikaciji “Uspješno starenje”.
 • Voditeljica projekta: Neala Ambrosi-Randić

2006.

Interne edukacije

 • Inicijativa o dijeljenju profesionalnog znanja i iskustva članova i članica Društva psihologa Istre svojim kolegicama i kolegama zaživjela je kroz tri edukacije:
  • Dževdet Hadžiselimović: Neki stručni i etički problemi psihodijagnostike; Kognitivni stil impulzivnost – refleksivnost i njegove implikacije pri primjeni nekih psihologijskih instrumenata; Projektivna tehnika Nedovršene priče Luise Duess
  • Dževdet Hadžiselimović: Dijagnosticiranje poremećaja u čitanju; Projektivna tehnika Crtež obitelji kao obitelji životinja
  • Danica Kuzmanović: Suportivni rad s onkološkim bolesnicima

2005.

Savjetovanje iz obiteljske terapije

 • Danski terapeut Jesper Juul za razne stručnjake Istarske i Primorsko-goranske županije proveo je savjetovanje iz obiteljske terapije kroz tri susreta.
 • Voditeljica projekta: Vesna Rusijan Ljuština

2004./2005.

Ispitivanje stanja, potreba i kvalitete življenja starijih osoba u Istarskoj županiji

 • Projekt predstavlja proširenje projekta “Ispitivanje stanja, potreba i kvalitete življenja starijih osoba s Velog Vrha”.
 • Cilj istraživanja je bio ispitati neka osnovna obilježja starijih ljudi u Istarkoj županiji i to njihove demografske i socijalne osobine te zdravstvene probleme. Ispitana je i raznovrsnost i razina njihovih potreba i aktivnosti te razina zadovoljstva životom i uvjetima života.
 • Rezultati su prikazani u publikaciji “U sjeni ladonje: slika starenja u Istri”.
 • Voditeljica projekta: Marlena Plavšić

2003./2004.

Ispitivanje stanja, potreba i kvalitete življenja starijih osoba s Velog Vrha

 • Na poziv Kluba 50+ iz Pule koji je tada djelovao na području Velog Vrha u Puli Društvo psihologa Istre uključilo se u nekoliko aktivnosti: pripremu upitnika za ispitivnanje stanja, potreba i kvalitete življenja starijih osoba, pripremu anketara (stanovnika Velog Vrha) za primjenu upitnika te u obradu i prikaz rezultata.
 • Zajednice koje brinu kao model prevencije poremećaja u ponašanju
  Nekoliko psihologa – članova Društva psihologa Istre uključeno je u projekt koji provodi Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet iz Zagreba u suradnji s Istarskom županijom – Odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb.

Skip to content