Radionice i okrugli stolovi

Radionice i okrugli stolovi

 • 2002. – radionica Vid Pečjak: Kreativnost starijih ljudi
 • 2002. – radionica Jasna Cvetković Lay: Naše predodžbe o darovitoj djeci
 • 2003. – radionica Vladimir Kolesarić: Etičnosti u psihologiji
 • 2003. – radionica Mirjana Krizmanić: Tolerancija
 • 2004. – okrugli stol Uloga psihologa u razvoju odgojno-obrazovnog procesa
 • 2005. – radionica Komunikacija na poziv udruge slijepih i slabovidnih Istarske županije
 • 2005. – radionice Volonterski rad na poziv Kluba 50+
 • 2009. – radionica Irena Čorko Meštrović: Neverbalna komunikacija
 • 2010. – Naklada Slap: Edukacija iz WISC-a
 • 2012. – Hana Šiljan Bembić i Marija Gliha Družetić: Edukacija – Sigurno kročim kroz svijet medija
 • 2012. – Predstavljanje rada Savjetovališta i Zdravog grada Labina
 • 2012. – Dušanka Kosanović: Kako biti podrška djeci čiji su roditelji onkološki pacijenti/pacijentice
 • 2013. – Hana Šiljan Bembić i Marina Župan: radionica Elektroničko nasilje-cyberbullying na Školi demokracije – vijeću mladih u Labinu
 • od 2013. – Balintove skupine
 • 2013. – Nevija Srdoč i Marlena Plavšić: Suorganiziranje i provedba stručnog skupa u Pazinu: Širenje usluga pomoći i njege u kući u Istarskoj županiji
 • 2014. – Doris Grbac, Nevija Srdoč, Kristina Pauro i Hana Šiljan Bembić: Psihološki aspekti ponašanja u kriznim situacijama
 • 2015. – Iris Dragolin, Jelena Rukavina, Matea Milanović i dr.: Okrugli stol: Što nas udaljava od mentalnog blagostanja?

Skip to content