Stručni skupovi

Stručni skupovi

 • 1999. – Krunoslav Matešić: Testovi – prilagođavanje i standardizacija; Dževdet Hadžiselimović: Etička pitanja u primijenjenoj psihologiji
 • 2000. – Majda Rijavec i Dubravka Miljković: Popularizacija psihologije; Psihologija i mediji
 • 2002. – Vid Pečjak: Gerontopsihologija – aktualno stanje i problemi
 • 2004. – Jasminka Despot Lučanin: Procjena potreba starijih osoba; Prikaz tehnika i mjernih instrumenata za procjenu potreba starijih osoba; Damir Lučanin: Psihosocijalni i funkcionalni čimbenici dužine života – prikaz istraživanja
 • 2004. – Neala Ambrosi-Randić: Prevencija i tretman poremećaja hranjenja
 • 2004. – Krunoslav Matešić: Petfaktorska teorija ličnosti i pripadajući instrumenti za njihovu procjenu
 • 2005. – Aleksandar Štulhofer: Seksualno zdravlje i psihologija: terapeutski i istraživački zadaci
 • 2006. – Lidija Arambašić: Gubitak, tugovanje i pružanje stručne podrške tugujućima
 • 2006. – Igor Kardum: Evolucija i ljudsko ponašanje
 • 2007. – Nađa Berbić: Mediji i zdravstvo; Hrvoje Gligora: Psihologija i mediji
 • 2007. – Gordan Bošković: Mobbing
 • 2008. – Tihana Turčinović: Prometna psihologija u primjeni – program radionica za srednjoškolce po modelu HAK-a Rijeka
 • 2008. – Lidija Nikočević: Antropologija i multikulturna realnost
 • 2009. – Darko Komšo i Robert Bilić: Eksperimentalna arheologija
 • 2009. – Mirjana Krizmanić i Vladimir Kolesarić: Odgoj za toleranciju (u suradnji s Obiteljskim centrom Istarske županije)
 • 2009. – Mirjana Krizmanić i Vladimir Kolesarić: predstavljanje knjige Tkanje života (u suradnji s Obiteljskim centrom Istarske županije)
 • 2010. – Alessandra Pokrajac Bulian: Poremećaji hranjenja u djetinjstvu i adolescenciji
 • 2010. – Rajka Polić: Važno je biti konj
 • 2010. – Sajam nenasilja
 • 2011. – Učinkovita zajednica: kako unaprijediti suradnju među dionicima u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja
 • 2011. – Vilma Bednar i Ivona Orlić: Muzikoterapija – psihološki i neurološki aspekt i Uloga skupnog muziciranja – antropološki vidik
 • 2012. – Stanislav Matačić: Psihoanaliza na filmu – film u psihoanalitičkim terapijama
 • 2012. – Dževdet Hadžiselimović: Psihologija i klimatske promjene
 • 2012. – Jasenka Pregrad: O odnosima s djecom: možemo li biti i svoji i njihovi?
 • 2013. – Mladenka Tkalčić: Od frenologije do konektoma
 • 2014. – Mirjana Krizmanić: Samopomoć pomagačima i pomagačicama
 • 2014. – Željka Mileusnić: Snovi u suvremenoj psihoterapiji
 • 2015. – Marko Rojnić: Razumijevanje filma: Od folk psihologije do kognitivne (neuro)filmologije?
 • 2016. – Prof. dr. Taisir Subhi Yamin: The Latest Developments in Gifted Education: The Innovative Schools in the Digital World

Skip to content