Predškolska psihologija

Sekcija za predškolsku psihologiju DPI-ja

Nastanak 

Sekcija za predškolsku psihologiju DPI-ja je formalno osnovana 2014. godine pod vodstvom Valentine Mladinov premda su se i ranijih godina predškolski psiholozi Istarske županije okupljali i razmjenjivali svoja iskustva i educirali se. Često su ti susreti bili zajedno s kolegama iz Primorsko goranske županije. 

Što radimo/ aktivnosti

Pružamo međusobnu kolegijalnu i stručnu podršku predškolskim psiholozima. Osmišljavamo i provodimo istraživanja s ciljem unapređenja brige o razvoju predškolske djece. Razmjenjujemo stručna znanja i iskustva dobivena posjetama inozemnim vrtićima i sudjelovanjima u Erasmus projektima. Iniciramo edukacije za predškolske psihologe i razmjenjujemo informacije o trenutno dostupnim edukacijama. Uključujemo se u standardizacije dijagnostičkih instrumenata. Surađujemo s drugim profilima stručnih suradnika u predškolskim ustanovama te ponekad organiziramo zajedničke susrete radi unapređenja brige o djeci s razvojnim teškoćama.

Kako se učlaniti?

Članom Sekcije može postati svaka fizička osoba koja je član DPI-ja i koja obavlja ili je obavljala ili namjerava obavljati djelatnost koja pripada radu Sekcije, a živi i/ili radi na području Istarske županije. Član DPI-ja zainteresiran za članstvo u Sekciji ispunjava online pristupnicu, koja je dostupna ovdje, ali i na službenim web stranicama DPI-ja. U roku od sedam (7) dana od podnošenja zahtjeva Voditelj Sekcije donosi odluku na temelju glasovanja članova Sekcije o prijemu člana u Sekciju te je komunicira ostalim članovima i tajništvom DPI-ja.

 

Skip to content